Dramaten Egensinnighetsstipendium – Hamadi Khemiri 2012

2012 års stipendium går till en person som har utvecklat och genomför en existentiell helkroppsföreställning som med både akrobatik och musikalitet undersöker mänskligheten och våra minsta beståndsdelar: Hamadi Khemiri för genomförandet av C.