Beckmans – Erik Annerborn 2009

Vårt stipendium syftar till att belöna fritänkandet på Beckmans. Kreativitet har många ansikten, och vi vill hylla det udda/egna/överraskande. Sålunda är det inte den mest geniala, problemlösande och användbara idén utan den inspirerande, tankeväckande och särpräglade dito vi fastnar för. Den som får oss att ompröva det vi trodde vi visste och gör oss nyfikna på personen bakom.